Informacje techniczne

Lonely adventure jest tworzony przy pomocy wspaniałego silnika JavaScript – BabylonJS. Możesz go pobrać stąd: http://www.babylonjs.com